Certificeringen

Meer informatie over onze certificeringen staat op onze openbare website. Hier staan ook de certificaten zelf zodat je deze kan zien of zelfs kan downloaden als je dit ergens voor nodig hebt.

ISO 9001: 2015

De ISO 9001:2015 is de bekendste norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Onze basis voor de ISO 9001 is het continue verbeteren en ontwikkelen. Het is een hulpmiddel onze kwaliteit te borgen en voor u aantoonbaar te maken. Of korter gezegd: zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en dit kunnen bewijzen.

VCA**

VCA is de bekendste norm in Nederland op het gebied van veilig werken onder aannemers. VCA staat voor: VGM (veiligheid, gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Met de VCA** maken wij voor u aantoonbaar dat wij veilig werken, dit borgen, monitoren en waar mogelijk blijven ontwikkelen om het werk voor onze medewerkers en de omgeving zo veilig mogelijk te maken.

Co2 Prestatieladder

Wij vinden het belangrijk om als bedrijf ook bewust om te gaan met het milieu. Onderdeel hiervan is onze deelname aan de Co2 prestatieladder. Wij zitten nu op trede 5. Dit is direct het hoogste wat we kunnen behalen. 

Ons doel is om onze Co2 uitstoot in 10 jaar tijd met 10% te reduceren. Dit doen wij bijvoorbeeld door gebruik te maken van zuinigere machines en auto’s die zo min mogelijk uitstoot hebben. Ook maken wij gebruik van groene stroom voor onze kantoor locaties, zetten wij ons in om materialen te hergebruiken en proberen wij logistiek alles zodanig te regelen dat er zo min mogelijk kilometers gereden hoeft te worden.

Wij zijn van mening dat het reduceren van Co2 uitstoot pas goed op gang komt als er samen wordt gewerkt met andere partijen en opdrachtgevers. Wij zijn lid van de werkgroep Co2, een initiatief van de VMS (Vereniging Modern Straatwerk). Het eerste initiatief van deze werkgroep is ondertussen online: de mogelijkheid om een depot beschikbaar te stellen of te delen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden via: https://www.modernstraatwerk.nl/depots/

Belangrijk onderdeel van de Co2 prestatieladder is de transparantie hierin. U treft hierbij ook enkele documenten waarin onze werkwijze, aanpak en doelen staan omschreven. Wij staan ook vermeld op: https://www.skao.nl/

BRL 7000: verontreinigingen

Kraaijeveld is in het bezit van het BRL 7000 certificaat. De BRL 7000 is een richtlijn met eisen over de uitvoering van (water) bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om deze werkzaamheden op een correcte manier uit te voeren. Ook wanneer er onverwachts verontreinigingen aangetroffen worden hebben wij alle kennis en ervaring in huis om hiermee om te gaan. 

Wij zijn gecertificeerd voor de BRL 7001(uitvoering van landbodemsaneing met conventionele methoden) en de BRL 7004 (tijdelijke uitplaatsing van grond). 

BRL 9334: straatwerk

Wij zijn gecertificeerd voor de BRL 9334. De BRL 9334 is ontwikkeld op initiatief van de vereniging modern straatwerk (VMS) met als doel om de kwaliteit van het straatwerk te verbeteren. Het certificaat houdt in het kort in dat er kwaliteit straatwerk geleverd wordt, dat er gewerkt wordt met gediplomeerde vakmensen, dat wij aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden voor medewerkers, respect voor de omgeving en dat wij dit allemaal op de juiste manier vastleggen. 

FSC en FSC Recycled

ISO 14001: 2015

De ISO 14001:2015 is ons nieuwste keurmerk dat wij in 2018 hebben mogen behalen. Dit keurmerk sluit precies aan op de ISO 9001:2015, maar gaat over milieuzorg. Milieuzorg heeft bij ons 2 kanten. Zorgvuldig omgaan met bestaande verenigingen, en ervoor zorgen dat wij zo min mogelijk/steeds minder verontreinigend werken. 

 

SBB erkend leerbedrijf

Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf is een door SBB erkend leerbedrijf. Door deze erkenning zijn wij bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het beroepsonderwijs. In onze sector is het belangrijk dat mensen een goede opleiding in de praktijk krijgen. Dit kunnen en mogen wij voor deze leerlingen verzorgen. Bijkomend voordeel van het opleiden van leeringen is dat we hiermee onze potentiele nieuwe collega's vroeg leren kennen en een goede basiskennis kunnen geven.

TOP