CERTIFICATEN

Wij vinden het belangrijk dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit, arbozorg en milieuzorg die wij leveren. Om dit te ondersteunen hebben wij verschillende certificaten en erkenningen behaald. Hiermee maken wij voor u aantoonbaar dat wij continue werken aan ontwikkeling en verbetering en voldoen wij aan de door u gewenste eisen.

De eerste certificaten hebben wij sinds 15 april 1998, dit waren de ISO 9001 en de VCA. Dit houdt in dat wij al ruim 20 jaar werken volgens deze normen en we hier veel ervaring mee hebben opgebouwd. Sinds die tijd hebben we ons doorontwikkeld en zijn er steeds meer certificaten bijgekomen. 

Wij vinden het belangrijk om certificaten te behalen en te behouden omdat het ons ondersteund bij het continue ontwikkelen van het bedrijf.

ISO 9001:2015

De ISO 9001:2015 is de bekendste norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Onze basis voor de ISO 9001 is het continue verbeteren en ontwikkelen. Het is een hulpmiddel onze kwaliteit te borgen en voor u aantoonbaar te maken. Of korter gezegd: zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en dit kunnen bewijzen.

VCA**

VCA is de bekendste norm in Nederland op het gebied van veilig werken onder aannemers. VCA staat voor: VGM (veiligheid, gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Met de VCA** maken wij voor u aantoonbaar dat wij veilig werken, dit borgen, monitoren en waar mogelijk blijven ontwikkelen om het werk voor onze medewerkers en de omgeving zo veilig mogelijk te maken.

Co2 Prestatieladder

Wij vinden het belangrijk om als bedrijf ook bewust om te gaan met het milieu. Onderdeel hiervan is onze deelname aan de Co2 prestatieladder. Wij zitten nu op trede 3 maar zien het als uitdaging om steeds een trede hoger te behalen.

Ons doel is om onze Co2 uitstoot in 10 jaar tijd met 10% te reduceren. Dit doen wij bijvoorbeeld door gebruik te maken van zuinigere machines en auto’s die zo min mogelijk uitstoot hebben. Ook maken wij gebruik van groene stroom voor onze kantoor locaties, zetten wij ons in om materialen te hergebruiken en proberen wij logistiek alles zodanig te regelen dat er zo min mogelijk kilometers gereden hoeft te worden.

Wij zijn van mening dat het reduceren van Co2 uitstoot pas goed op gang komt als er samen wordt gewerkt met andere partijen en opdrachtgevers. Wij zijn lid van de werkgroep Co2, een initiatief van de VMS (Vereniging Modern Straatwerk). Het eerste initiatief van deze werkgroep is ondertussen online: de mogelijkheid om een depot beschikbaar te stellen of te delen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden via: https://www.modernstraatwerk.nl/depots/

Belangrijk onderdeel van de Co2 prestatieladder is de transparantie hierin. U treft hierbij ook enkele documenten waarin onze werkwijze, aanpak en doelen staan omschreven. Wij staan ook vermeld op: https://www.skao.nl/

Communicatie Co2 2015

Communicatie Co2 2016

Communicatie Co2 2017 deel 1

Co2 Voortgangsverslag 2017

Ingevoerde waardes 2017

Co2 Voortgangsverslag 2018 half

Overzicht ingevoerde waardes 2018 half

Ketenanalyse Kraaijeveld V2 (4)

 

ISO 14001:2015

In 2018 hebben wij besloten om ons managementssysteem te laten certificeren op basis van de ISO 14001:2015. Milieuzorg heeft namelijk een belangrijke rol binnen ons bedrijf maar ook binnen de maatschappij. Met dit certificaat kunnen we aantoonbaar maken dat wij werken met een gecertificeerd milieumanagemntsysteem. 

Ook voor milieuzorg blijft de basis dat wij continue blijven werken aan verbetering. De ISO 14001 is een hulpmiddel om onze milieuzorg te borgen en voor u aantoonbaar te maken. Of zoals we het zelf liever zeggen: zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en dit kunnen bewijzen. 

 

 

BRL 7000

Kraaijeveld is in het bezit van het BRL 7000 certificaat. De BRL7000 is een richtlijn met eisen over de uitvoering van (water) bodemsaneringen en ingrepen in de waterboden. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om deze werkzaamheden op een correcte manier uit te voeren. Ook wanneer er onverwachts verontreinigingen aangetroffen worden hebben wij alle kennis en ervaring in huis om hier correct mee om te gaan.

Wij zijn gecertificeerd voor:

  • BRL 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
  • BRL 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond.

U kunt onze registratie bij Rijkswaterstaat vinden via: www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu

BRL 9334 Straatwerk

Wij zijn gecertificeerd voor de BRL 9334. De BRL 9334 is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) met als doel om de kwaliteit van straatwerk te verbeteren. Het certificaat houdt samengevat in:

  • Dat er kwaliteit straatwerk geleverd wordt
  • Dat er gewerkt wordt met gediplomeerde vakmensen
  • Dat wij aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden voor medewerkers
  • Dat we respect hebben voor de omgeving.
  • Dat dit op een juiste manier wordt vastgelegd.

Wij zijn ook lid van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS). Kijk voor meer informatie op www.modernstraatwerk.nl.

FSC en FSC recycled

Wij zijn FSC gecertificeerd. Hierdoor mogen wij u FSC hout leveren. Dit hout is van goede kwaliteit en heeft als bijkomend voordeel dat het hout afkomstig is uit verantwoord bosbeheer. Deze bossen worden zodanig gebruikt en onderhouden dat het leefgebied van planten en dieren beschermd wordt en de lokale bevolking hiervoor betaald krijgt. Het verdwijnen van de bossen is namelijk een groot probleem en zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde Co2 uitstoot. Met de aanschaf van FSC hout heeft u dus een goede kwaliteit hout en draagt u bij aan het beschermen van het Milieu.

Ook zijn wij FSC Recycled gecertificeerd. Hierdoor mogen wij gebruikt hout hergebruiken of verkopen. Met FSC recycled hout heeft u hout dat elders al in gebruik is geweest. De onderdelen van het hout die niet meer bruikbaar zijn worden verwijderd zodat het goede hout overblijft en weer gebruikt kan worden. Door het hergebruiken van deze materialen voorkomen we verspilling en reduceren wij uw Co2 uitstoot.

ECOSTARS

De Ecostars is een erkenningsregeling voor duurzame vervoerders van vracht en personen. Gemeente Rotterdam doet sinds mei 2013 mee aan het ECOSTARS-programma. Hierin is de gemeente uniek in Nederland.

Door middel van de Ecostars kunnen wij sterren verdienen voor duurzame bedrijfsvoering. Aan de hand van het aantal sterren kunt u zien hoe schoon en duurzaam wij te werk gaan. Bij Kraaijeveld werken wij minimaal met Euro 5 vrachtwagens, maar de meeste hebben zelfs al Euro 6, de schoonste vrachtwagens de tot nu toe op de markt zijn. Hierdoor mogen wij met onze vrachtwagens ook de milieuzone in Rotterdam in.

De maximale score is 5 sterren. Wij zitten momenteel op 4 sterren, maar hopen in 2018 ook de 5de ster te behalen.

SBB erkend leerbedrijf

Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf is een door SBB erkend leerbedrijf. Door deze erkenning zijn wij bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor beroepsonderwijs. In onze sector is het belangrijk dat mensen een goede opleiding in de praktijk krijgen. Dit kunnen wij voor leerlingen verzorgen. Bijkomend voordeel van het opleiden van leerlingen is dat we hiermee onze potentiele nieuwe collega’s vroeg leren kennen en een goede basiskennis kunnen geven.

TOP