Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf b.v. Aannemers van Grond-, Weg- en Waterbouwkundige werken

Home > Grond- en wegenbouw > Herinrichting Schildersbuurt Noord

Herinrichting Schildersbuurt Noord

De werkzaamheden van Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf B.V. bevatten in hoofdzaak de volgende elementen:
- Verwijderen van bomen
- Verwijderen van elementenverhardingen
- Uitvoeren van diverse grondwerken
- Verwijderen bestaande rioleringen
- Leveren en aanbrengen nieuwe rioleringen
- Leveren en aanbrengen van overstortconstructie
- Leveren en aanbrengen van elementenverhardingen

 

 

 

Project: Communicatie

Contactgegevens omgevingsmanager

 

Naast deze site zijn meerdere informatiebronnen beschikbaar:

Gemeente Zwijndrecht

Facebook herinrichting Schildersbuurt

 

bewonersbrieven/algemene communicatie:

Huisvuil algemeen

Werkzaamheden Laurensvliet

Bewonersbrief Gerard Doustraat Fase 4

Parkeren

 

 

 

 

Project: Klachtenloket

Project: Aanbieden huisvuil

SIKB 7000, ISO 9001 en VCA ** -certificering een historie van werken